Borç Verme Sözleşmesi

Şirketler veye bireyler arasında birbirine borç verme veya borç alma durumlarında borcun tahsili ve ödeneceği tarih üzerine yapılan sözleşmelerdir.  Borç Verme Sözleşmesi iki tarafın hakkını gözetmek amacıyla hazırlanmaktadır. Yasal olarak bağlayıcılığı bulunan bu sözleşme, kişilerim hakkını koruyabilmek adına hazırlanır.  Elden verilen borçlar için borç veren kişinin verdiği miktar ve geri ödeme süresi taahhüt edilir.

Borç Verme Sözleşmesinde borç veren ve alan kişilerin bilgileri, paranın miktarı, ne zaman ödeneceği ve ödeme planı yer alır. Nitekim elden verilen borçlarda mutlaka yazılı kanıt olmalıdır, aksi taktirde borcu alan kişi geri ödeme konusunda sıkıntı çıkartabilir.

Borcun ana parası yanında verilen süre dahili içinde uygulanacak faizde sözleşmeye eklenmelidir.  Türk Borçlar Kanunu kapsamına göre ticari olmayan borçlarda uygulanabilecek maksimum faiz oranı %13.5 olmalıdır. Borcun zamanında ödenmemesi halinde temerrüt faizi uygulanmaktadır bu da yıllık en yüksek %18 oranında olmalıdır.