Kategori arşivi: Çiftçi Kredisi

Devlet Destekli Organik Tarım Kredisi

Ülkemiz nüfusunun büyük kısmı halen tarımla uğraşmakta olup, gelirinin büyük kısmını tarımsal faaliyetlerden elde etmektedir. Ülkemiz nüfusunun tarımla uğraşan kesim yoğunluğunun fazla olması ve bu kesimin çok farklı tarım dallarıyla uğraşmaları sonucunda bankalar, bu kesim için çeşitlendirilmiş krediler ortaya çıkarmışlardır : organik tarım, sera tarımı vb … Farklı alanlara farklı krediler oluşturulmasındaki temel sebep; üreticilerin sınıflandırılmasıdır. Çünkü, her üreticin iştigal konusu farklı olmakla birlikte gereksinim duyduğu araç gereçler de farklılık arz etmektedir. Farklı alanlarda kredinin ihtiyaç olduğu zamanlar ve hasat dönemleri de farklıdır. Bankalar, bu gibi durumlar sebebiyle farklı krediler oluşturup kredilerini üreticilere göre çeşitlendirmişlerdir. Organik tarım projesi ile hayata aktarılan proje için de organik tarım kredileri oluşturulmuştur.

Organik tarımla uğraşan vatandaşların kazançları ve harcamaları sonucunda oluşan finansal açığı kapatmak amacıyla sağlanan bu kredi ile üreticiye sıkıştığı anlarda maddi rahatlama imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası bu krediyi, üretime yönelik yatırım harcamaları (yatırım kredisi) ve üretim için yapılan giderlerin finansmanı (üretim kredisi) olarak ikiye ayırmıştır.

Ziraat Bankası ‘nın yanı sıra TEB Bankası da çiftçilere yönelik organik tarım kredisini çeşitli avantajlarla kredi kullanıcılarına sunmaktadır. Bu kredi türünden yararlanmayı amaçlıyorsanız eğer, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah, organik tarım sertifika belgesi, tapu fotokopileri, işletme tescil belgesi gibi ilgili belgelerle Şubelere başvuru yapabiliyorsunuz. Organik tarım sertifikası henüz mevcut olmayan ya da geçiş sürecinde bulunan işletmeler bu durumu belgelendirerek ilgili krediden yararlanabilmektedirler.

Devlet destekli sera kredisi

İşletme adına sağlanan kredilerle, büyük tutarlı yatırımlar karşılanabileceği gibi küçük tutarlı anlık ihtiyaçlar da karşılanabilmektedir.

Devlet tekeli ya da bankalar birlikte ya da ayrı ayrı bu işletmelere kredi sağlayabilir ya da teşviklerde bulunabilir. Bunun tek bir sebebi vardır; çiftçiye destek olmak, üretime yatırım yapmak, ekonomiyi güçlendirmek ve tarımsal çeşitlilik sağlamaktır.

Tüketiciler ve üreticiler açısından farklı sebeplerle önemli olan sera kredileri, sera kurmak isteyen, işletmesini büyütmek isteyen, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sebebe dayanırlar.

Sera kredilerinin üreticiye takviyesi, yeni yatırımlarda %85 lere kadar çıkabilmektedir. Ödemeler, üreticiye göre esnek ya da düzenli ödemeler olarak farklılık gösterebilmektedir. Bankalar, seraların bahsi geçen kredilere uygun olup olmadıklarını uzmanlar tarafından yapılan eksper çalışmalarıyla önemle incelemektedirler. Proforma faturalar, çiftçi kayıt sistemi belgeleri, arazilerin sahiplik durumları gibi konular titizlikle değerlendirilmektedir.

Söylemek isterim ki, çiftçilik zanaatinin özendirilmesi ve desteklenmesi konusunda devletin çeşitli teşvik ve tarıma dayalı desteklemeleri bulunmaktadır.

Genel itibariyle kısaca özetleyecek olursak; sera kredilerini en başta ikiye ayırmak mümkündür. İlki, yeni kurulacak seralar için yatırım amaçlı kredilerdir ki bunlarda çiftçilik belgesi, proje örneği, yapılacak harcamaların proforma faturaları vb belgeler istenmektedir. İkinci kredi türü ise, hali hazırda mevcut olan seraların harcamalarını finanse etmek, yeni yatırımlarını desteklemek gibi amaçlara hizmet etmektedir.

Tarla büyütme kredisi

Çiftçilerimizin daha büyük topraklar üzerinde çalışarak daha çok kazanabilmeleri ve tarım sektöründeki finansman engelini kaldırmak için Şekerbank ‘’tarla birleştirme’’ kredisi vermektedir. Bu kredinin detaylarına baktığımızda, zirai kredi ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz.

Tarla büyütme kredisini 60 aya kadar olan vadelerden birini seçerek alabiliriz. Bu kredi ile, miras, göç vb sebeplerle kullanılamayan küçük küçük arazilerimizi birleştirerek daha büyük araziler üzerinde daha çok kazanma imkanını yakalamış oluyoruz.

Amaç, çiftçilerimizin almak istedikleri arazi, bağ, bahçe, tarla gibi gayrimenkullerin bedellerinin finansmanını sağlayarak hem çiftçilerimizin üretimine destek olmak hem de tarlaların verimliliğini artırmaktır. Dağınık parseller birleştirilerek yeterli büyüklüğe ulaşacak, ekonomik büyüklük sağlandıkça tarlanın verimliliği de artacaktır. Miras sonucu atıl durumda kalan araziler ekonomiye kazandırılacak, araziler ve gerekli ekipman için destek sağlanacak.

Tarla ve bahçe gibi gayrimenkul alımına yönelik verilen kredi, belirli tarih aralığı olmadan istenilen her zaman talep edilebilir ve satın alınacak gayrimenkul değerinin %75 ine kadar kredilendirilir, %25 lik kısmı peşin ödenmelidir. Esnek ödeme planı yapılabilen kredide vade 60 aya kadar aylık, 3-6-9-12 aylık esnek ödemelerle vadelendirilir. Kredinin en güzel yanı ise, faiz oranının sabit olmasıdır.

Tarlaların bu krediye konu olabilmesi için, üzerinde tarımsal üretim yapılıyor ya da yapılacak olmalıdır. Bahsedilen tarlanın tapuda kayıtlı olması gerekmektedir ve taşınmaz üzerinde herhangi takyidat ya da anlaşmazlık bulunmamalıdır.

Bu krediyi alabilmek için, çiftçi belgesi, sahip olduğu arazilerin tapu fotokopileri ya da icar sözleşmeleri ile almak istediğiniz arazinin tapu fotokopisinin yanında olması yeterlidir.

Krediyi gerçek kişi çiftçilerimiz kullanabilir, bunun yanında tarım sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiler de alabilmektedirler. Şekerbank, kredinin kullandırım aşamasında, kampanya dahilinde herhangi tahsis ücreti almamaktadır. Ancak, eksper ve ipotek tesis masrafı kredinin kullanıcısı tarafından ödenmektedir.