Devlet Destekli Organik Tarım Kredisi

Ülkemiz nüfusunun büyük kısmı halen tarımla uğraşmakta olup, gelirinin büyük kısmını tarımsal faaliyetlerden elde etmektedir. Ülkemiz nüfusunun tarımla uğraşan kesim yoğunluğunun fazla olması ve bu kesimin çok farklı tarım dallarıyla uğraşmaları sonucunda bankalar, bu kesim için çeşitlendirilmiş krediler ortaya çıkarmışlardır : organik tarım, sera tarımı vb … Farklı alanlara farklı krediler oluşturulmasındaki temel sebep; üreticilerin sınıflandırılmasıdır. Çünkü, her üreticin iştigal konusu farklı olmakla birlikte gereksinim duyduğu araç gereçler de farklılık arz etmektedir. Farklı alanlarda kredinin ihtiyaç olduğu zamanlar ve hasat dönemleri de farklıdır. Bankalar, bu gibi durumlar sebebiyle farklı krediler oluşturup kredilerini üreticilere göre çeşitlendirmişlerdir. Organik tarım projesi ile hayata aktarılan proje için de organik tarım kredileri oluşturulmuştur.

Organik tarımla uğraşan vatandaşların kazançları ve harcamaları sonucunda oluşan finansal açığı kapatmak amacıyla sağlanan bu kredi ile üreticiye sıkıştığı anlarda maddi rahatlama imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası bu krediyi, üretime yönelik yatırım harcamaları (yatırım kredisi) ve üretim için yapılan giderlerin finansmanı (üretim kredisi) olarak ikiye ayırmıştır.

Ziraat Bankası ‘nın yanı sıra TEB Bankası da çiftçilere yönelik organik tarım kredisini çeşitli avantajlarla kredi kullanıcılarına sunmaktadır. Bu kredi türünden yararlanmayı amaçlıyorsanız eğer, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah, organik tarım sertifika belgesi, tapu fotokopileri, işletme tescil belgesi gibi ilgili belgelerle Şubelere başvuru yapabiliyorsunuz. Organik tarım sertifikası henüz mevcut olmayan ya da geçiş sürecinde bulunan işletmeler bu durumu belgelendirerek ilgili krediden yararlanabilmektedirler.