Devlet destekli sera kredisi

İşletme adına sağlanan kredilerle, büyük tutarlı yatırımlar karşılanabileceği gibi küçük tutarlı anlık ihtiyaçlar da karşılanabilmektedir.

Devlet tekeli ya da bankalar birlikte ya da ayrı ayrı bu işletmelere kredi sağlayabilir ya da teşviklerde bulunabilir. Bunun tek bir sebebi vardır; çiftçiye destek olmak, üretime yatırım yapmak, ekonomiyi güçlendirmek ve tarımsal çeşitlilik sağlamaktır.

Tüketiciler ve üreticiler açısından farklı sebeplerle önemli olan sera kredileri, sera kurmak isteyen, işletmesini büyütmek isteyen, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sebebe dayanırlar.

Sera kredilerinin üreticiye takviyesi, yeni yatırımlarda %85 lere kadar çıkabilmektedir. Ödemeler, üreticiye göre esnek ya da düzenli ödemeler olarak farklılık gösterebilmektedir. Bankalar, seraların bahsi geçen kredilere uygun olup olmadıklarını uzmanlar tarafından yapılan eksper çalışmalarıyla önemle incelemektedirler. Proforma faturalar, çiftçi kayıt sistemi belgeleri, arazilerin sahiplik durumları gibi konular titizlikle değerlendirilmektedir.

Söylemek isterim ki, çiftçilik zanaatinin özendirilmesi ve desteklenmesi konusunda devletin çeşitli teşvik ve tarıma dayalı desteklemeleri bulunmaktadır.

Genel itibariyle kısaca özetleyecek olursak; sera kredilerini en başta ikiye ayırmak mümkündür. İlki, yeni kurulacak seralar için yatırım amaçlı kredilerdir ki bunlarda çiftçilik belgesi, proje örneği, yapılacak harcamaların proforma faturaları vb belgeler istenmektedir. İkinci kredi türü ise, hali hazırda mevcut olan seraların harcamalarını finanse etmek, yeni yatırımlarını desteklemek gibi amaçlara hizmet etmektedir.