Ekspertiz ücreti ne kadar ?

Ekspertiz masrafı, konut kredisi ya da konut teminatlı tüketici destek kredisi masraf kalemlerinden bir tanesidir.

Banka, konut kredisi başvurusunda bulunan müşterisinin, krediyi vermeden önce belirttiği gayrimenkulün değerini belirlemesi amacıyla, SPK lisansına sahip uzmanlara değerleme çalışması yaptırır. Bu değerleme ile yapılan işleme ekspertiz işlemi adı verilir. Bankanın, bu işlem için aldığı masraf ise ekspertiz ücretidir.

Konut kredisinde  ekspertiz raporu, kredi limitinin belirlenmesinde önemli role sahiptir. Alınabilecek max kredi, uzman kişilerin belirlediği değer üzerinden yüzdesel olarak hesaplanır. Banka, bu işlem için ödenen masrafı, kredi başvurusunda bulunan müşterisinden talep etmektedir.

Bankalar, SPK lisansına sahip değerleme uzmanının, ekpertiz raporunda belirlediği piyasa değerinin en fazla yüzde 75 ine kadar konut kredisi kullandırabilmektedirler.

Değerleme işlemi yapılırken en fazla dikkat edilen husus, bina yaşı, binada kullanılan malzeme, bu malzemelerin türü, binanın imar durumu, binanın mevkii ve konumu gibi kriterler dikkate alınır.

Bankalar, anne baba kardeş eş vb akrabalar arasında muvazaalı işlem gerekçesi ile konut kredisi kullandırmazlar, ekperin hazırladığı raporda banka bu bilgileri kolaylıkla öğrenebilir. Yine banka, evin eski sahipleri için ve ev üzerinde haciz olup olmadığını yani evin satılabilir ya da satılamaz durumda olup olmadığını bu rapordan kolaylıkla öğrenebilir.

Yapılan ekspertiz sonucunda gelen rapordan memnun olmayabilirsiniz. Gelen ekspertiz raporuna itiraz hakkınız tabi ki vardır. Raporun gerçekçiliğinden emin değilseniz ya da gayrimenkulün değerinin daha yüksek olduğuna inanıyorsanız rapora itiraz edebilirsiniz.

Ekpertiz yapan kurumlar, bankalardan bağımsız olduklarından bu kurumlarca yapılan ekspertiz masrafları geri talep edilemez. Yasa gereği de bankalar değerlemeleri bu kuruluşlara yaptırmak zorundalardır. Değerleme sonucu krediyi alın ya da almayın, bu masrafları ödemek zorundasınız.

Ekpertiz Ücreti olarak bankadan bankaya değişken olup 300 ile 700 arasıdır.