Erken emeklilik fırsatı

Ülkemizdeki çok sayıda insan, çalıştığı süre boyunca nasıl emekli olabileceğini, emekli olma süresini
nasıl kısaltabileceğini sürekli olarak araştırmaktadır. Bayanlar için erken emekli olabilmenin çeşitli
yolları mevcut olup çok da gündeme gelmektedir. Peki erkekler için erken emekli olabilmenin yolları
var mıdır? Erkekler için de, emeklilik süresini öne çekmenin en kolay ve uygulamada en çok
rastlanılan yolu ise askerlik borçlanmasıdır.
Ülkemizde emekli olabilmek için; belirli bir süreyi sigortalı olarak geçirmek gerekmektedir. İlk işe
girişle birlikte, kişinin sigortalılık süresi SGK tarafından otomatik olarak başlatılmış olmaktadır. Emekli
olabilmek için sigorta süremiz başlamışsa eğer, önemli olan ikinci kıstas da kişinin prim ödeme gün
sayısıdır. Prim ödeme gün sayısı demek, kişinin bir iş yerinde çalıştığı süre boyunca çalışan adına prim
ödenen günleri ifade etmektedir. Kişinin çalışmadığı, işsiz kaldığı dönemlerde primi yatmadığından
prim ödenen gün sayısı artmaz. Emekli olabilmenin olmazsa olmaz üçüncü şartı ise yaş şartıdır. Bu üç
koşulun aynı zamanlarda sağlanmasıyla kişi emeklilik hakkını elde eder.
Ülkemizde değişen yasalar ve kişilerin hangi yasaların kapsamına girdiğinin değişmesi sonucunda
herkese standart emeklilik şartları uygulanamamaktadır. Bir kişinin ne zaman ve hangi şartlarda
emekli olacağının belirlenmesi, ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığı güne göre değişmektedir.
Peki, erkek çalışanlar, er ya da erbaş olarak askerlikte geçirdikleri süreleri nasıl borçlanırlar? Erkek
çalışanlar, silah altında oldukları dönemi, askerlik yaptığını gösterir belgelerle SGK ‘ya bildirim
yapmalıdırlar. Askerlik borçlanmasında bulunacak olan kişi, borçlanmak istediği sürelere ilişkin prim
tutarını kendisi belirleyerek ödeme yoluna gider. Yani, bu bedel kişinin kendi cebinden ödenecektir.
2018 yılı için askerlik borçlanmasının günlüğü en düşük tutar olarak 21.65-TL olarak belirlenmiştir.
Askerlik borçlanması, bu borçlanmayı yapacak kişinin prim ödeme gün sayısının artmasını
sağlamaktadır. Haliyle, emekli olmak için gerekli yaş, prim ödenen gün sayısı ve sigortalılık süresi
şartlarından prim ödenen gün sayısını tutturamayan çalışanlar için çok da işe yarar bir düzenleme
halindedir. Kısacası sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan emekli adayı bir kişi, askerlik
borçlanmasını ödeyerek emekliliğe hak kazanabilmektedir.
İlk işe girişten sonra askerlik borçlanmasında bulunan kişinin, yalnızca prim ödenmiş gün sayısını
artırmaktadır, emeklilik tarihini öne çekmemektedir. Ancak, çalışmaya başlamadan askere giden bir
kişi, sigortalı askerlik borçlanmasında bulunursa, sigortalı olduğu tarih, borçlanma süresi kadar geri
gitmektedir. İşe başlamadan askere giden kişiler, sigortalı askerlik borçlanmasında bulunurlarsa, 2 yıl
daha erken emekli olma hakkını kazanabilmektedirler. Ama sigortalı çalışarak askere giden bir kişinin
yapacak olduğu askerlik borçlanması ödemesi, sadece prim ödenen gün sayısını artıracak olup
emeklilik süresine etki etmeyecektir.
Kişinin, askerlik borçlanmasında bulunabilmesi için, askerlik süresi boyunca kişi adına sigorta primi
yatırılmamış olmalıdır. Bir işveren, çalışamayan işçisi için fazladan prim ödemesinde bulunmaz.
Askerlik döneminde, SGK tarafından prim yatırıldığı tespit edilirse, gerçekte fiilen bir çalışma söz
konusu olamayacağından dolayı, askerlik süresince ödenen primler, SGK tarafından iptal
edilmektedir. Kısacası, askerlik süresi boyunca sigortalı olarak görünmemek en akılcı davranış
olacaktır. Bu konunun tabi ki bir istisnası, Bağ-Kurlular için yapılan sigortalarda görünmektedir.