Eşimin Kredi Notu Beni Etkiler Mi?

Bugün bir bankaya kredi almak için görüşmeye gittiğinizde, banka öncelikle istihbaratınızı yapacaktır. Bu istihbaratı yaparken örneğin geçmişte kullandığınız kredilerin ödemelerine bakar, vergi borçlarınıza bakar, karşılıksız çek ya da protesto olmuş senedinizin varlığını araştırır ayrıca eşinizin de istihbaratına bakar. Çünkü, bir kredi verilirken, banka tarafından eşler birlikte değerlendirilir.

Kredi başvurunuz sırasında kredi notunuz yüksek ise, elbette ki bu durum sizin kredi alabilirliğinizi olumlu yönde etkileyecektir, ancak, eşinizin kredi notu çok düşük ise, aynı hane içinde bulunmanızdan dolayı bu durum kredi talebinize olumsuz yansıyacaktır.

Şöyle özetleyelim, sizin kredi notunuz mükemmel olabilir, ancak, eşinizin kredi ödemelerinde bir çok gecikme yaşanmışsa hatta yasal takip sürecine uğramış kredisi varsa, bu durumda yüksek olasılıkla kredi kullanamayabilirsiniz.

Önceki dönemlerde bankalar, sadece krediye başvuru yapan kişinin sicillerini incelemektelerken şu anda eşleri de krediye başvuran kişi ile birlikte değerlendiriyorlar. Nasıl ki kredi başvurusunda hane geliri önemliyse, hane sicilleri de artık çok önemli durumda. Çünkü, aldığımız bir krediyi nasıl ki işler birlikte ödemektelerse kredi talebinde de siciller birlikte değerlendirilmektedir.

Aslında, her kredi başvurusunda madde madde tüm yazılanlar tutacak diye kesin kanılar yoktur. Herkesin başvurusu farklı açılardan değerlendirilir. Bir müşteri için durum farklı iken diğer müşteri açısından değerlendirme daha farklı olabilmektedir.

Konuyu birkaç örnekle açıklayalım:

Konut kredisi için herhangi bankaya başvurduk diyelim. Aile gelirimiz tabi ki dikkate alınmaktadır. Hane geliri ile ödenecek aylık taksitler uyumlu ise, eşimin daha önceden kanuni takibe uğraması aslında çok da önemli olmamaktadır. Ama şu bir gerçek ki eşimin kanuni takip borcu ödenmeye devam eden açık bir kredi olsaydı, banka mevzuatı gereği kredim kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktı.

Ama bu kredi konut kredisi değil de yüksek tutarlı nakit kredi olsaydı durum tabi ki daha farklı olacaktır. Çünkü konut kredisinde kredinin ödenmeme riskine karşı bankanın ipoteği mevcuttur. Bu sebeple nakit kredi başvurunuz onaylanmadığında bankaya ya kefil ya da ipotek verebileceğinizi teklif edebilirsiniz. Bu teminatlarla birlikte krediniz kesinlikle onaylanacak diye net bir bilgi yoktur.

Gelirimiz çok yüksekse yani alacak olduğumuz krediye yetiyorsa aslında eşimizin notu çok da önemli olmayabiliyor. Her müşterinin değerlendirme durumu farklı olduğundan buradan da net bilgiler verilememektedir. Bazen, bankanın çok iyi tanıdığı bir müşteri olabiliriz. Bu durumda da eşimizin kredi notu çok kötü olsa bile, bankaya verdiğimiz güven neticesinde kredimiz onaylanabilmektedir.

Kredi başvurumuzdan önce kendi kredi notumuzdan emin olmalıyız, aylık gelirimiz ile ödemeyi planladığımız taksitler uyumlu olmalı yani kendimizin ya da hane gelirimizin kredi taksit ödemeleri için yeterli olmalı, kredi onayı sırasında karşılaşacağımız herhangi sorun karşısında bankaya önerebileceğimiz ev ipoteği, araç rehni gibi ikinci planlarımız mutlaka bulunmalı…