Genç çiftçi hibe şartları neler? 2017 Genç çiftçi başvurusu nasıl yapılacak?

Kırsal kalkınmaya destek olmak, köyden kente göçü azaltmak ve tarımda çalışan genç nüfusu artırmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında şartları taşıyan tüm gençlere 30 bin TL ye kadar hibe desteği sağlanacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve hibe desteği başladı.

Tebliğe göre, kırsal alanda yaşayan ve faaliyet sürdüren 18-40 yaş arası tarımsal faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen çiftçilerin, kendi mahallerinde uygulayacak oldukları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi işlerine yönelik projelere 30 bin TL ye kadar hibe desteği sağlanacak.

İllerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarları, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyoekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak tespit edilecek.
tebliğ tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan olmayan, örgün öğrenimi bulunmayan, 15 büyükbaş yahut 50 adet küçükbaştan fazla hayvanı bulunmayan, 50 adetten fazla arı kovanı olmayan, aynı proje konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ‘nın diğer hibe programlarından yararlanmamış olan genç çiftçiler başvuru yapabilecekler. Başvurular 07 Nisan ile 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular yapılırken herhangi ödeme yapılmayacak olup, ön başvurular https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapılacak. Kesin başvurular ise,  kişilerin bağlı oldukları il ve ilçe tarım müdürlüklerinden şahsen yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen kişilere ödemeler, Ziraat Bankası tarafından TL olarak yapılacaktır.

 

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

3- Okur-yazar olmak,

4- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

5- Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

6- Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

7- Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

8- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

9- Resmi Gazete’nin 5/4/2016 tarihli 29675 sayısında yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

10-Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

11- Yukarıdaki 4, 6,7,8,9,10 maddelerde tabi kişilerin eşi olmamak.

12- Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin kırsalda yaşamaları ya da kırsal alanda yaşamayı taahhüt etmeleri gerekiyor.
Bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak tesis yapımı konusu da projeler içerisinde yer alacak ve genç çiftçilerin finans ihtiyacını gidermek amacı ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirmeleri sağlanacak.

 

Desteklenecek proje konuları

1- Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

— Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
— Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
— Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
— Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
— İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

2- Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

— Kapama meyve bahçesi tesisi,
— Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
— Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
— Kültür mantarı üretimi,

3- Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

–Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
— Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
— Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi.

 

Başvurular için hazırlanacak evraklar ise;

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.
– Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
– Başvuru dilekçesi.
– Proje tanıtım formu.
– İmzalı taahhütname.
– Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
– Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
– Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
– Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
– Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
Hibe sözleşmesi aşamasına gelindiğinde ise şu belgeler talep edilir:

-Yatırımın yapılacağı mahalde ikamet ettiğine dair belge,

-Yatırım alanına ait mülkiyet belgesi veyahut kira sözleşmesi.

 

 

Haksız destekleme ödemesi tespit edildiği taktirde, yapılan haksız ödeme 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun gereğince gecikme zammı oranları dikkate alınarak, kanuni faizlerle birlikte geri alınır. Bu kişiler, 5 yıl süre ile hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.