Hisse Senedi Çeşitleri

Kişiler yatırım yaparak ciddi karlar elde etmek istemektedirler. Yaptığınız yatırımların geri dönüşlerinin yüksek olması kişiye haz vermektedir. Amaç daha çok kar elde etmek olunca, kişiler hisse senetlerine yönelmektedir. Çünkü, bir ekonomide kar etmenin en temelinde bir şeyler üretmek ve üretilen bu mamul ya da yarı mamullerin satışı vardır. Kişiler, yaptıkları yatırım oranında kar elde ederler, şirketin zarar etmesi sonucunda da bu zarara ortak olmaktadır. Kar ve zararın yanı sıra hisse senetlerine sahip oldukları işletmelerde payları doğrultusunda söz sahibi ve oy hakkına da sahip olmaktadırlar.

Hisse senedi çeşitleri, şirketlerin kuruluş durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Gerçek kişi ortaklar tarafından kurulan şirketler olabileceği gibi tüzel kişi ortaklarca da kurulan şirketler mevcuttur. Kuruluş durumlarına göre hak sahibi olabilecek kişi sayıları da buna göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde hisse senetlerinin çok çeşidi mevcuttur:

Yatırımı yapan kişilerin senetlerdeki söz sahibi oranlarına bakıldığı, senetlerin oranı, yönetimde oy kullanıp kullanamama hatta ne oranda oy kullanabilirler bu gibi durumların etkili olduğu senetler adi hisse senedi veya imtiyazlı hisse senedi olarak anılmaktadır.

Anonim ortaklıklarda kullanılan ve kişilerin adlarına göre resmi kayıtlarda yer alan hisse senetlerine nama ya da hamiline yazılmış hisse senetleri denir.

Her hisse senedinin üzerinde yazılmış olan bir nominal değer vardır. Bu değerlerden çok fazla sayıda satın alınmış olan hisse senetlerine primli hisse senedi denir. Senetlerin üzerinde yer alan nominal değerlere eş olarak bir fiyat belirlenmiş ise bu hisse senetlerine de primsiz hisse senetleri denmektedir.

Şirket tarafından çıkarılan hisse senetleri, şirketlerin kuruluşu amacıyla ya da yaptıkları yatırımlarda şirkete sermaye sağlamak amacındaysa bu hisse senetlerine bedelli hisse senedi, bunun dışında çıkarılan hisse senetleri değer artışı sebebiyle çıkarılmışsa bu tür hisse senetlerine de bedelsiz hisse senetleri denilmektedir.

Şirketlerin kuruluş dönemlerinde emekleri olan kişiler için ayrıca çıkarılan senetlere kurucu hisse senetleri ya da intifa hisse senetleri adı verilmektedir. Bu tür senetlerde ortaklık hakkı ve yönetimde söz sahibi olma hakkı bulunmamaktadır.

Yatırımlarınıza başlamadan önce hisse senetlerinin durumunu bilmeniz, kendinize uygun şirketlerle işe başlamanız yapmak istediğiniz kar durumunu yakından etkilemektedir. Karın yanında zarar olasılığını da aklınızdan çıkarmamalısınız.