İcra takibinin alt sınırı, haciz işlemleri hakkında bilgi

Borçlarını ödemediği için bankalar tarafından avukatlar yoluyla takibe düşen banka müşterilerinin en merak ettikleri sorulardan biri icra takibinin bir altı sınırı olup olmamasıdır. Avukatlar tarafından borcun ödenmediği yönde sık sık telefonlar alan banka müşterileri, icra işlemlerinin başlatılacağı yönünde uyarılır.

İcra takibine başlayan banka veya firmalar borcun tutarı da dahil olmak üzere birçok kritere dikkat eder. Bankalar icra takibi başlatmadan önce borcun tutarını göz ardı ederek direk icra takibini başlatarak vatandaşları zor duruma düşürebiliyor.

Borç tutarı düşük bile olsa başlatılan icra takibine avukat masrafları da eklenerek, kişinin altından kalkması güç bir durum ortaya çıkıyor. Yasal düzenlemeler ne yazık ki bu konuda herhangi bir alt sınır gözetmezken, icra takibinin alt sınırı da net olarak belirlenmiyor.

Banka alacaklı olduğu müşteriden borçlarını tahsil etmek için avukata başvurduğunda başlatılacak olan işleme ilamlı icra takibi deniliyor. Başlatılan icra takibinin aşamaları;

  • icra takip emri
  • ödeme emriyle birlikte tebligat
  • tebligat sonrası tarihin belirginleşmesi
  • icra ve haciz işlemi
  • haczedilen mülkün ve eşyaların satışı
  • satış sonrası alacağın tahsilatı