İŞ BANKASI KONUT HESABI NEDİR? NASIL AÇILIR? KAZANDIRIR MI?

Kendi adına hiç konut almamış kişilerin, en az 3 yıl boyunca konut almak amacıyla
düzenli Pazar biriktirmeleri ve sonrasında da ülkemiz sınırları dahilinde bir tane ile
sınırlı olmak kaydıyla ilk konutunu alacak kişilere devletin de katkı sağlaması amacını
taşıyan uzun vadeli mevduat hesabıdır. Hesabın para birimi ise sadece TLdir.
Birikim amacı olan ve konut alımında kişileri desteklemek gayesinde olan bu
hesaplar TL cinsinden olup en az 3 – 4 – 5 yıl vadeli olmaktadır. Birikim sahibinin
tercihine gore değişmekle birlikte, hesaba aylık ya da 3er aylık dönemlerde, kişilerin
kendi belirleyecekleri takvim gününde kendi talimatlarına istinaden vadesiz
hesaplarından otomatik olarak birikim tutarı para aktarılmaktadır. Kişinin, bakiyesinin
yetmemesi halinde kendi talimatına istinaden eksik kalan tutar ek hesabından
karşılanabilmektedir.
Birikim tutarı aylık en az 313-TL, en çok da 3135-TL olabilmektedir. 3 aylık dönemde
yatacak minimum rakam en az 941-TL en çok da 9410-TL dir. Alt ve üst sınırlar
dahilinde kişiler, birikim rakamlarını serbestçe belirleyebilmektedirler. Ayrıca, hesabın
ilk açılışı sırasında kişiler dilerlerse eğer toplu para da yatırabilirler. Yatırılabilecek
toplu para tutarı azami 37.645-TL dir. Açılış sırasında yatırılan bu tuar, ilk talimat
yerine geçmektedir.
Konut hesabının faiz oranı, hesabın açılış yılında geçerli olan oran uygulanmaktadır.
Konut hesabı faiz oranı İş Bankası ‘nda, bankanın internet sitesinde yayınlanan 2 yıl
ve üzeri vadelerde geçerli olan en yüksek ilani faiz oranıdır.
Konut hesabı, vadesinden once kapatılırsa, hesap sahiplerine herhangi faiz ödemesi
yapılmamaktadır. Devlet katkısı ve hesaba uygulanacak faiz ayrı hesaplanır. Konut
hesabından, 12 aylık dönemler halinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para
çekilebilmektedir. Ayrıca, 36 aydan az sürede birikim yapılası halinde, bu hesaplara
devlet katkısı ödenmez. Vadelere gore alacak olduğunuz devlet katkısını şöyle
hesaplayabiliriz : 36 ay ile 47 ay arasında birikim süreniz varsa, hesapta biriken
bakiye %15 ile çarpılır; ancak bu tutar 16.313- TL yi geçemez. Birikim süreniz 48 ay
ile 59 ay arasındaysa alacak olduğunuz devlet katkısı, hesapta biriken bakiyenin %18
ile çarpılmasıyla bulunur; ancak bu rakam 17.568 –TL yi geçemez. 60 ay ve
üzerindeki birikim sürelerinde alınabilecek devlet katkısı, hesaptaki birikim tutarının
%20 ile çarpılması sonucu bulunmaktadır; ancak, bu tutar 18.822-TL yi
geçememektedir.
Ödemelerinin düzenli yapılması gereken bir hesap olmasına ragmen konut
hesaplarına da esneklik sağlanmıştır. Aylık ödeme yapılıyorsa eğer, 12 aylık sure
içinde en çok 3 defa ödemeler aksatılabiliyor; 3er aylık dönemler halinde ödeme
seçilmişse, 12 ayda sadece 1 defa ödeme aksatılabilmektedir. Bu sayılardan daha
fazla sayıda aksama yaşanırsa, devlet katkısı hakkı ortadan kalkmaktadır.
Devlet katkısı da olan bu hesapları sadece T.C. vatandaşları açtırabilmektedirler.
Hesap sahibi kişiler 18 yaşından küçükse, veli ya da vasileri aracılığı ile hesaplar
açılabilmektedir.
Konut hesabı, ortak hesap olarak açılamamaktadır. Bu hesaplar yalnızca tek kişilik
açılabilmektedir.