İŞ BANKASI KONUT HESABI

Kendi adına hiç konut almamış kişilerin, en az 3 yıl boyunca konut almak amacıyla düzenli Pazar biriktirmeleri ve sonrasında da ülkemiz sınırları dahilinde bir tane ile sınırlı olmak kaydıyla ilk konutunu alacak kişilere devletin de katkı sağlaması amacını taşıyan uzun vadeli mevduat hesabıdır. Hesabın para birimi ise sadece TLdir.

Birikim amacı olan ve konut alımında kişileri desteklemek gayesinde olan bu hesaplar TL cinsinden olup en az 3 – 4 – 5 yıl vadeli olmaktadır. Birikim sahibinin tercihine gore değişmekle birlikte, hesaba aylık ya da 3er aylık dönemlerde, kişilerin kendi belirleyecekleri takvim gününde kendi talimatlarına istinaden vadesiz hesaplarından otomatik olarak birikim tutarı para aktarılmaktadır. Kişinin, bakiyesinin yetmemesi halinde kendi talimatına istinaden eksik kalan tutar ek hesabından karşılanabilmektedir.

Birikim tutarı aylık en az 313-TL, en çok da 3135-TL olabilmektedir. 3 aylık dönemde yatacak minimum rakam en az 941-TL en çok da 9410-TL dir. Alt ve üst sınırlar dahilinde kişiler, birikim rakamlarını serbestçe belirleyebilmektedirler. Ayrıca, hesabın ilk açılışı sırasında kişiler dilerlerse eğer toplu para da yatırabilirler. Yatırılabilecek toplu para tutarı azami 37.645-TL dir. Açılış sırasında yatırılan bu tuar, ilk talimat yerine geçmektedir.

Konut hesabının faiz oranı, hesabın açılış yılında geçerli olan oran uygulanmaktadır. Konut hesabı faiz oranı İş Bankası ‘nda, bankanın internet sitesinde yayınlanan 2 yıl ve üzeri vadelerde geçerli olan en yüksek ilani faiz oranıdır.

Konut hesabı, vadesinden once kapatılırsa, hesap sahiplerine herhangi faiz ödemesi yapılmamaktadır. Devlet katkısı ve hesaba uygulanacak faiz ayrı hesaplanır. Konut hesabından, 12 aylık dönemler halinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekilebilmektedir. Ayrıca, 36 aydan az sürede birikim yapılası halinde, bu hesaplara devlet katkısı ödenmez. Vadelere gore alacak olduğunuz devlet katkısını şöyle hesaplayabiliriz : 36 ay ile 47 ay arasında birikim süreniz varsa, hesapta biriken bakiye %15 ile çarpılır; ancak bu tutar 16.313- TL yi geçemez. Birikim süreniz 48 ay ile 59 ay arasındaysa alacak olduğunuz devlet katkısı, hesapta biriken bakiyenin %18 ile çarpılmasıyla bulunur; ancak bu rakam 17.568 –TL yi geçemez. 60 ay ve üzerindeki birikim sürelerinde alınabilecek devlet katkısı, hesaptaki birikim tutarının %20 ile çarpılması sonucu bulunmaktadır; ancak, bu tutar 18.822-TL yi geçememektedir.

Ödemelerinin düzenli yapılması gereken bir hesap olmasına ragmen konut hesaplarına da esneklik sağlanmıştır. Aylık ödeme yapılıyorsa eğer, 12 aylık sure içinde en çok 3 defa ödemeler aksatılabiliyor; 3er aylık dönemler halinde ödeme seçilmişse, 12 ayda sadece 1 defa ödeme aksatılabilmektedir. Bu sayılardan daha fazla sayıda aksama yaşanırsa, devlet katkısı hakkı ortadan kalkmaktadır.

Devlet katkısı da olan bu hesapları sadece T.C. vatandaşları açtırabilmektedirler. Hesap sahibi kişiler 18 yaşından küçükse, veli ya da vasileri aracılığı ile hesaplar açılabilmektedir.

Konut hesabı, ortak hesap olarak açılamamaktadır. Bu hesaplar yalnızca tek kişilik açılabilmektedir.