İslami Şartlara Uygun Kredi Var mı?

Dini otoritelerin vermiş oldukları fetvalarla faizin haram olduğu konusunda net bir hükme varılmıştır. Kredi ile ev almak, araç sahibi olmak, kredi kullanıp ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bu isteklerinin islami açıdan nasıl değerlendirileceğini merak etmektedir. Peki, işin içine faiz girmeden kredileri nasıl kullanacağız, nasıl ev araba alacağız?

 

Dini otoritelerin bir kısmı kredi kullanmanın haram olmadığını, faiz ödemenin dini açıdan mümkün olduğunu belirtse de bir kısmı ise bu düşüncenin aksine faizin kesinlikle haram olduğunu savunmaktadır. Bu yazımızda faizin haram olup olmadığı hakkında herhangi polemiğe girmeyeceğiz.

 

Faiz haram ya da değil, herhangi sonuca varmadan ev sahibi olmak isteyen bu kesimin bir çok mensubu, islami kredi çeşitleri hakkında arayış içindedirler.

 

İslami kredi çeşitliliği ve bu kredileri kullandıran bankalar az sayıdadır. Bu bankalarca faizsiz kredi verilmekte ancak, katılım gideri, ara ödeme, masraf vb isimler altında müşterilerden para kesintileri yapılmaktadır.

Devlet, islami kredileri desteklemek amacıyla ilk olarak 2014 yılında Ziraat Bankası ‘na 0 faizli kredi verme yetkisi tanımıştı. Ziraat Bankası, özellikle tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermek isteyen ve mevcut faaliyette olan kişiler için bir çok çeşitte faizsiz krediler sunmaktadırlar. Bu kredilerde dosya masrafı var olmasına rağmen faiz bulunmamaktadır.

Kuveyt Türk Bankası, islami kurallara uygun kredileri ile ülkemizde faaliyet gösteren bankaların başında gelmektedir. 2006 yılında özel finans kurumlarının katılım bankası statüsünü almasıyla birlikte ülkemizde bugün 4 adet katılım bankası faaliyet göstermektedir. Katılım bankaları, Bankalar Kanunu ‘na uygun faaliyet göstermekte, faiz düşüncesi ile ekonomiye giremeyen yastık altı paraların ekonomiye kazandırılmasını hedeflemektedir. Katılım Bankalarının topladıkları atık durumda bulunan bu paralar, doğrudan Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamul ve ürünlerle yatırım malları temininde kullanılmak amacıyla ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlamaktadır.

Bazı bankalar, almak istediğiniz ev için eksper görevlendirmekte, eksper ev için bir bedel belirlemekte ve banka  bu evi satın almaktadır. Banka, belirli bir kar payı dahilinde, size eşit taksitler halinde evi satmaktadır. Bu programda faiz amacının mevcut olmamasından dolayı, faizi istemeyen kesim tarafından kabul görmektedir. İslami kredi çeşitleri içerisinde mevcut olan kredilerden, en sık kullanılan kredi modeli budur.