Kefil Olmak Kredi Notunu Etkiler mi?

Kredi notunun çok önemli olduğu şu günlerde kefilliğin kredi notuna etkisi, müşteriler tarafından ayrıca merak edilmektedir. Kredi notunuzun nelerden ve nasıl etkilendiği hakkında sürekli bilgilendirme yapmaktayız. Birçok etken bir arada değerlendirilerek kredi notunuz oluşturulmaktadır. Etkenlerin en belirleyicisi ise yaptığınız geri ödemelerin düzenidir.

Kefillik demek, bir başkası adına taahhüt altına girmektir. Ben bu kişiye kefil oluyorum, aynı borcu semereleri ile birlikte borçlu kişi ödemediği halde ben ödeyeceğim demektir. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kefillik başlamaktadır ve borç bitene kadar devam edecektir. Bu sözümüz, bireysel krediler için geçerlidir. Ticari kredilerdeki kefillik durumu için ayrıca bilgilendirme yapacağız. Peki, kefil olunduğunda kredi notunuz nasıl etkilenecek?

 

Diyelim ki, birisine bir kredisinden dolayı kefil oldunuz. Ancak, sizin de krediye ihtiyacınız var. Pek doğal olarak bankalar, öncelikle sizin kredi notunuza bakarak kredi ilişkisi içine girip girmeme konusunda karar verecekler. Kefil olduğunuzda, kefili olduğunuz kredi bilgileri de Kredi Kayıt Bürosu’ na gönderilmektedir. Kefil olunan kredide yaşanan gecikmeli ödemeler, sizin de kredi notunuzu olumsuz etkileyecektir. Ödemeler düzenli yapılıyorsa, bu durum sizi pek fazla etkilemeyecektir. Ancak, düzensiz yapılan ödemeler her açıdan size olumsuz yansıyacaktır. Mesela, banka size kredi vermeyi düşünürken, bu kredinin ödemelerinin düzensiz olduğunu gördüğünde borcun size kalacağını düşünebilir. Yani, bu krediyi sizin mali durumunuzda bir eksilme olarak yorumlayabilir ya da kredinin düzensiz ödemeleri kredi notunuzu çok çok aşağılara düşürmüş olabilir. Bu örnekler kefilliğin olumsuz örneklerinin en belirginleridir.

 

Kefil olacaksanız eğer, geçmişteki ödemelerine bir banka nasıl dikkat ediyorsa siz de dikkat etmelisiniz. Çünkü, kefil olmak demek, bu borç ödenmezse tamamından ben sorumluyum, ben ödeyeceğim demektir. Kredi notunuzun geleceği açısından düşünürseniz, kefil olunan kişinin de kredi notunu düşünen birisi olması gereklidir. Aynı kredi, onun kredi puanını etkiliyorsa sizin kredi puanınızı da aynen etkileyecektir. Yapılan gecikmeli ödemeler neticesinde, sizin de kredi hayatınız zedelenebilir. Bu konuda seçici olmakta fayda vardır. Hele ki borcun ödenmemesi durumunda, hem kredi notunuz çok düşecektir hem de ilave bir kredi ödemenizden dolayı mali olarak çok zor günler geçirebilirsiniz.

 

Kefil olduğunuz kişinin düzenli ödeme yapması, sizin de notunuzu artıracaktır. Bu hassas duruma dikkat eden birisine kefil olmanız muhtemeldir; ancak, kişi borcunu takmadan düzensiz ödemelerde bulunuyorsa üzgünüz ki sizi de olumsuz etkileyip kredi notunuzun düşmesine sebep olacaktır. Kısacası kime kefil olduğunuz çok önemlidir. Hele ki borç ödeme alışkanlığının zayıfladığı bu günlerde illa ki kefil olmanız gerekiyorsa çok güvendiğiniz ve ödemeleri gerçekten düzenli olan kişilere kefil olmanızı öneririz.