Konut Kredisi Kullanılmazsa Ekspertiz Ücreti İadesi Olur mu

Konut almak isteyen müşteriler, yasa gereği almayı planladıkları konutun ekspertiz %25 ini kendi imkanları ile tamamlamak zorundadırlar. Konutun ekspertiz değerinin maksimum %75 ine kadar konut kredisi kullanabilmektedirler. Konut kredisi kullanmak isteyen kişilerin yapmaları gereken işlerin bir sıralaması vardır. Bu işlemlerden ilki, konut kredisini kullanacağı banka için kararını verip kredi talebini ve başvuruda beyan etmesi gerekli belgeleri bankaya iletmelidir. Başvuruda bulunan kişinin kredi değerlilik notu ve ödeme gücünün yeterliliği konusunda banka bir karar verir ve bunu krediyi talep eden müşterisine olumlu ya da olumsuz cevap olarak bildirir.

Alınacak ev, çekilecek kredi tutarı ve masraflar konusunda banka ile mutabık kalındıktan sonra banka, konutun bedelinin belirlenmesi adına konuta SPK tarafından değerleme lisansı verilen eksper gönderecektir. İpotek şerhinin işlenmesinden ve kredinin kullandırılmasından önce yapılacak olan ilk işlem konut için eksper gönderimidir. Ekspertiz uygulaması sadece konut kredilerinde ve teminatını herhangi bir konutun oluşturduğu kredilerde görürüz. Konut için eksper talep edilmeden önce, banka müşteriden eksper parasını yatırmasını istemektedir. Çünkü eksperler, yaptıkları bu işlemin ücretini nakden almaktadırlar. Eksper eve gelir ve gerekli araştırmasını yaparak ev için bir bedel belirler. Belirlenen bu bedel, resmi olarak bankaya bildirilir ve banka, bu bedelin %75 ine kadar müşterisine kredi açar.

Genellikle müşteriler, almayı planladıkları evin değerinin daha yüksek çıkacağını düşünürler. Konut bedeli düşük çıktığından bankanın vereceği kredi rakamı da düşecektir. Bankanın verebileceği maksimum kredi rakamı bazı durumlarda müşterileri memnun etmez. Müşteri krediyi kullanmaktan çoğunlukla vazgeçer ve banka krediyi kullandıramaz.
Banka, ekspertiz ücreti için değerleme firmasına ya da ekspere nakden ve fatura karşılığı ödeme yapmış olduğundan; müşteriden alınan bu bedelin müşteriye iadesi mümkün olmamaktadır. Yani müşteriye geri iadesi söz konusu olmamaktadır. Bu sebeple konut kredisi almayı planlayan kişilerin almak istedikleri konut için yaklaşık emsal değerlerini araştırmaları alabilecekleri kredi tutarını iyi hesaplamaları gerekmektedir. Çünkü; banka ile müşteri arasında herhangi anlaşmazlık durumunda banka hiçbir şekilde ekspertiz ücretini müşteriye geri iade edemez.