Konut Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Konut sigortası konutu ve içinde mevcut eşyaları çeşitli risklere karşı tek poliçe ile güvence altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortasına konut dışında sadece eşyalar poliçe ile teminat altına alınmaktadır.

Konut kredisi kullanımında yasal mevzuat gereği zorunlu olan tel sigorta DASK adını verdiğimiz deprem sigortasıdır. Deprem sigortasının yanında bankalarca konut sigortası yaptırılır. Deprem dışında evin yangın, sel, hırsızlık, cam kırılması, su basması gibi birçok riske karşı korunmak amacıyla konut sigortası yaptırılır.

Konut sigortasının teminatları arasında yıldırım düşmesi, yanardağ püskürmesi, cam kırılması, sel-su baskını, hırsızlık, enkaz temizleme masrafları, kara/deniz/hava motorlu taşıtlarının çarpma ile vereceği zararlar, fırtına, grev ve lokavt gibi halk hareketlenmeleri, kira kaybı, dumanın vereceği zararlar, terör zararları, elektrik hasarları, yer kayması, binaya ait tesisat çalışmaları, evde bulunan 3. Kişilere gelebilecek zararlar, gibi birçok zararın tazmininin yanında ferdi kaza sigortasını da içermektedir. Sigorta yaptırılırken sigorta teminatları detaylıca incelenmelidir.

  • Nükleer yakıt ya da bu nükleer yakıtın veya türevlerinin yanması durumunda oluşan nükleer atıklardan veya buna bağlı sebepler ile meydana gelen radyasyonlar veya radyasyon bulaşması gibi durumlar sebebiyle askeri olaylar sonucunda oluşabilecek zararlar.
  • Savaş olsun ya da olmasın, ülke içinde oluşan istila, muharebe, yabancı düşman saldırısı, isyan, ayaklanma gibi durumlar ve bunlara bağlı olarak askeri müdahale sonrası oluşabilecek zararlar,
  • Kamu yetkilileri tarafından sigorta yapılan varlık üzerinde müdahale sonrası oluşabilecek zararlar
  • Yangın çıkmadan, sigortalı olan materyallerin kendi içinde yaşanabilecek sorunlar sonrası bozulmaları durumunda,
  • Yangın çıkmadan tüketici tarafından oluşabilecek ütü, mum, sigara gibi aletlerin teması sonrası oluşabilecek zararlar( Tüketicinin hatası sonrası oluşabilecek hatalar sonrasında)
  • Yangın çıkmadan elektrikli aletler de kablo ve kısa devre sonrası, voltajın inip çıkması sonrası oluşabilecek sorunlar ve endüksiyon cereyanı gibi haller,
  • Alçak basınç sonrası sigortalı eşyalarda yaşanacak yıpranma ve zararlar konut sigortası kapsamında değildir.

Konut sigortası yaptırmak için mülkün sahibi olmak gerekmemektedir, konut sigortası bir çok riski kapsadığı için kiracı da hırsızlık, su basması gibi bir çok riske karşı konut sigortası yaptırabilmektedir.

Kiracı ya da mülk sahibi, konut sigortası yaptırmakla;