Senet imzalarken dikkat edilmesi gerekenler

Yasal bir geçerliliği olan senet, doldurulması ve imzalanması açısından son derece dikkat edilmesi gereken bir evraktır. Senet imzalandıktan sonra vade tarihi geldiğinde borcun ödenmesi ve dekontla birlikte geri alınması şart olan bir kağıttır. Bir borç veya iş karşılığında imzalanan senet ile ilerleyen zamanlarda sorun çıkmaması için imzalamadan önce özenle okunmalı ve dikkatli davranılmalıdır.

Senet alacaklı ve borçlu arasında karşılıklı olarak imzalanır, kıymetli evraklar kategorisine girer. Üzerinde tutar, vade tarihi ve kefil olan kişinin adı yazabilir. Aralarında senet imzalayan taraflara muhatap ve lehtar adı verilirken, senetler de cirolanabilir.

Yasal açıdan zorunluluğa tabi olan senetler dikkatle hazırlanıp üstüne imza atılmalıdır. Senet doğru şekilde hazırlanmadığı taktirde geçersiz sayılacaktır. Doğru şekilde hazırlanmış bir senette yer alan ibareler şunlar;

  • Senet numarası
  • tarih
  • tutar
  • Burçlu kişinin adı ve soyadı
  • Borçlu kişinin adresi
  • Borçlu kişinin TC numarası
  • İki tarafında yer alacağı imza alanı
  • Kefil bilgileri

Senetin üzerinde yer alan tarih, ödeme günü olan vade tarihidir. Bu tarih genelde alacaklı tarafından belirlenir. Tutar yazan kısıma ise borcun tutarı yazılır ve önü arkası kapatılır. Örnek: #yüzellitürklirası# olacak şekilde kapatılır.

Boş senetlere imza atmak ileride başınıza dert açacağı gibi tutar kısmını kapatmamanız halinde borç tutarının yanına fazladan sayı eklenerek borcunuz misliyle artabilir.