Sicil affından kimler faydalanacak

Yaklaşık 15 milyon kişiyi yakından ilgilendiren sicil affı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete ‘de yayınlandı.

Geçmişinde ödenmemiş ya da gecikmeli ödenmiş kredi kartı, kredi, karşılıksız çek ya da protesto olmuş senet sahibi gerçek veya tüzel kişiler sicil affı yasasını bekliyordu.

27 Ocak 2017 tarihinden önce ödenmemiş ya da gecikme oluşmuş hesaplar, 27 Temmuz 2017 tarihine kadar gecikmeden çıkarılırsa ya da bu borçlar ödenirse, sicil affından yararlanılabilir.

Sicil affından yararlanmak isteyenler, borçlarını, sorunlu hale gelen kredi ya da kredi kartlarının bakiyelerini, karşılıksız çek ve protesto olmuş senetlerini borcun mevcut olduğu bankadan ya da Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ‘nden öğrenebilirler.

Sicil affı kapsamında borç ödendiyse ya da yapılandırıldıysa yapılan ödemeler risk merkezine; kredi kartı ya da kredi borcu ödemesi için ödemenin yapıldığı tarihten sonraki 1 ay içinde, protestolu senetler için senet ödemesinin yapıldığı tarihten sonraki 1 ay içinde, karşılıksız çekler için ödeme yapıldıysa ödemenin yapılmasından sonraki 3 iş günü içinde yansıyacaktır.

Af kapsamında verilen tarihlerde borcun kapatıldığını risk raporu ile ya da bankadan almış olduğunuz belge ile belgelendirebilirsiniz. Eğer ki yapılandırma yapıldıysa, risk merkezi raporuna hemen yansımayacağından bankadan belge almanız yararınıza olacaktır.

Sicil affı kapsamında ticari kredi ya da ticari kredi kartlarına ait yapılan ödemeler, borcun ödeme yapıldığı ayın sonunda risk merkezine bildirim yapılmasından dolayı, ay sonunda banka ve finansal kuruluşlar tarafından görülebilecektir. Aynı şekilde bireysel kredi ya da kredi kartlarına yapılan ödemeler takip eden 2 iş günü sonra banka ve finansal kuruluşlar tarafından görülebilecektir.

Kredi sicil affı sonrasında bankaların yeni kredi vermesi konusunda yasada herhangi bir netlik bulunmamakla birlikte, kredi verme konusunda Banka yetkilidir denilmekle yetinilmiştir. Yeni bir kredi ya da kredi kartı almak konusunda banka yetkili kılınmış olmakla birlikte ödeme gücünüz de çok önemlidir. Banka olumlu ya da olumsuz dönüş yapabilir.