Tarla büyütme kredisi

Çiftçilerimizin daha büyük topraklar üzerinde çalışarak daha çok kazanabilmeleri ve tarım sektöründeki finansman engelini kaldırmak için Şekerbank ‘’tarla birleştirme’’ kredisi vermektedir. Bu kredinin detaylarına baktığımızda, zirai kredi ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz.

Tarla büyütme kredisini 60 aya kadar olan vadelerden birini seçerek alabiliriz. Bu kredi ile, miras, göç vb sebeplerle kullanılamayan küçük küçük arazilerimizi birleştirerek daha büyük araziler üzerinde daha çok kazanma imkanını yakalamış oluyoruz.

Amaç, çiftçilerimizin almak istedikleri arazi, bağ, bahçe, tarla gibi gayrimenkullerin bedellerinin finansmanını sağlayarak hem çiftçilerimizin üretimine destek olmak hem de tarlaların verimliliğini artırmaktır. Dağınık parseller birleştirilerek yeterli büyüklüğe ulaşacak, ekonomik büyüklük sağlandıkça tarlanın verimliliği de artacaktır. Miras sonucu atıl durumda kalan araziler ekonomiye kazandırılacak, araziler ve gerekli ekipman için destek sağlanacak.

Tarla ve bahçe gibi gayrimenkul alımına yönelik verilen kredi, belirli tarih aralığı olmadan istenilen her zaman talep edilebilir ve satın alınacak gayrimenkul değerinin %75 ine kadar kredilendirilir, %25 lik kısmı peşin ödenmelidir. Esnek ödeme planı yapılabilen kredide vade 60 aya kadar aylık, 3-6-9-12 aylık esnek ödemelerle vadelendirilir. Kredinin en güzel yanı ise, faiz oranının sabit olmasıdır.

Tarlaların bu krediye konu olabilmesi için, üzerinde tarımsal üretim yapılıyor ya da yapılacak olmalıdır. Bahsedilen tarlanın tapuda kayıtlı olması gerekmektedir ve taşınmaz üzerinde herhangi takyidat ya da anlaşmazlık bulunmamalıdır.

Bu krediyi alabilmek için, çiftçi belgesi, sahip olduğu arazilerin tapu fotokopileri ya da icar sözleşmeleri ile almak istediğiniz arazinin tapu fotokopisinin yanında olması yeterlidir.

Krediyi gerçek kişi çiftçilerimiz kullanabilir, bunun yanında tarım sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiler de alabilmektedirler. Şekerbank, kredinin kullandırım aşamasında, kampanya dahilinde herhangi tahsis ücreti almamaktadır. Ancak, eksper ve ipotek tesis masrafı kredinin kullanıcısı tarafından ödenmektedir.